Den hotade litteraturprofessuren är en akademisk nyckelposition i nordiskt perspektiv

Skribenten är professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet, docent i svensk litteratur vid Helsingfors universitet, vice preses i Kungl. Vitterhetsakademien samt ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten. Bild:

Hotet mot professuren i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet väcker oro också i Sverige. Håkan Möller betonar dess betydelse för det nordiska forskningssamarbetet.

Av flera skäl oroas jag över nyheten om att professuren vid institutionen för Nordisk litteratur, vid Helsingfors universitet, kanske inte kommer att återbesättas efter att dess nuvarande innehavare,...