Den glömda konkretisten Gösta Diehl skildras i fartfylld levnadsteckning

Bomber över byn, från 1950 – avtryck av heroiserande norsk muralkonst. Bild: Janne Tuominen

Camilla Granbacka öppnar en dörr till ett förbisett konstnärskap. Glömskan är inte orättvis, det krävs inlevelse och inläsning för att uppskatta en del av Gösta Diehls arbeten.

Camilla Granbacka har fiskat upp konstnären Gösta Diehl (1899–1964) ur glömskans flod. Därmed läggs ytterligare en bit till berättelsen om modernismens tveksamma insteg i Finland. Boken Gösta Di...