Den första kulmen avklarad

Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Regeringens uttryckliga mål är att hindra att covid-19 sprids. Man vill kväsa epidemin, men är samtidigt medveten om att det inte kan lyckas. Det blev klart vid fredagens regeringsinformation.

Sedan hybridstrategin (testa, spåra, isolera, vårda) lanserades har det rått en osäkerhet kring vad den innebär och för många har omställningen känts stor.Under fredagen fick statsministern svara på f...