Den finska ekonomin verkar ha kvicknat till

Bild: Mikko Stig

De preliminära uppgifter Statistikcentralen publicerade på tisdagen tyder på att Finlands ekonomi håller på att återhämta sig.

Bruttonationalprodukten beräknas ha vuxit i juli-september med 0,5 procent jämfört med det föregående kvartalet. I jämförelse med kvartalet för ett år sedan har den vuxit med 1,4 procent.

Mängden sysselsatta förutspås växa med 0,5 procent från jämförelseperioden i fjol. Också de utförda arbetstimmarna var aningen flera än för ett år sedan.

Den säsongrensade produktionen höll sig på samma nivå som föregående månad.

Statistikcentralen publicerar mer noggranna tillväxtsiffror nästa månad.

Den finska ekonomin har under det gångna året vuxit långsammare än beräknat. I april-juni var tillväxten 0,4 procent jämfört med fjolåret.

Finansministeriet bedömde i september Finlands ekonomiska tillväxt till 1,1 procent.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03