Den finska byggnadsindustrin har tappat arbetskraft sedan gränserna stängdes

Den finska byggnadsindustrin har förlorat cirka 15 procent av sin arbetskraft under coronakrisen, uppger Byggnadsförbundet och Byggnadsindustrin RT. Bild: Ari Sundberg/SPT

Ungefär var sjätte byggnadsarbetare med utländsk bakgrund har stannat hemma efter att pendlingstrafiken mellan Finland och Estland förbjöds och gränserna stängdes.

Enligt arbetsgivarfacket Byggnadsindustrin RT har coronakrisen drabbat byggnadsindustrin negativt på grund av de stängda gränserna, men fullt så dramatisk är situationen inte som myndigheterna befarade för två veckor sedan.

– Många utländska byggnadsarbetare som pendlar mellan Finland och Estland har valt att stanna i Finland efter att gränserna stängdes. Det har avhjälpt tillgången på arbetskraft för stunden, men det återstår att se hur situationen utvecklas om krisen drar ut på tiden, säger kommunikationsdirektör Merja Vuoripuro på Byggnadsindustrin RT.

Varken Byggnadsförbundet eller Byggnadsindustrin RT har exakta siffror på bortfallet i branschen. Bägge intresseorganisationer bedömer att den finska byggnadsindustrin har förlorat cirka 15 procent av sin arbetskraft under coronakrisen. Största delen av bortfallet beror på att estniska arbetstagare har stannat hemma i Estland i väntan på att gränserna ska öppnas igen.

– Vi går nästa vecka ut med en enkät till våra medlemsföretag för att få tillförlitliga uppgifter om tillgången på arbetskraft inom byggnadsindustrin under coronakrisen, säger Vuoripuro.

Miljöministeriet tillsatte förra veckan en arbetsgrupp som ska utreda frågan. Enligt statsrådet kan den minskade tillgången på utländsk arbetskraft leda till fördröjningar av olika byggprojekt.

Upp till en tredjedel av arbetskraften inom byggindustrin i huvudstadsregionen kommer från utlandet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning