Den finska björnstammen växer – uppe i cirka 2 000 individer

Bild: Mostphotos

Enligt Naturresursinstitutet Luke finns det drygt 2 000 björnar i Finland.

Björnstammen i Finland har vuxit under det senaste året, uppskattar Naturresursinstitutet Luke. Enligt Lukes beräkningar kommer det att finnas 2 130-2 260 björnar i Finland när jaktsäsongen börjar i augusti. I fjol var motsvarande uppskattning 1 980-2 100 björnar.

Enligt Luke verkar björnstammen växa framför allt i sydöstra Finland medan förändringarna är små i andra delar av landet. Forskaren Samuli Heikkinen vid Luke påpekar att uppskattningarna grundar sig på antalet observationer, och att de lokala jakt- och viltföreningarnas aktivitet kan påverka resultatet.

– Jag misstänker att en delorsak till att uppskattningen av björnstammen är större i år är att lokala jaktvårdare har varit aktiva och gjort observationer. Det utesluter naturligtvis inte möjligheten att björnstammen faktiskt vuxit, säger Heikkinen.

– Särskilt i östra Finland kan tillväxten bero på närheten till ryska gränsen. En del björnar är födda i Finland och en del i Ryssland.

Heikkinens uppfattning är att björnstammen i Finland mår bra, och i fjol ökade antalet jaktlicenser en aning. År 2017 fälldes sammanlagt 241 björnar i Finland.