"Den finlandssvenska poesin har allt!"

Maïmouna Jagne-Soreau, Martina Moliis-Mellberg och Martin Welander. Bild: Frida Lönnroos

En förläggare, en poet och en doktorand gick in i den finlandssvenska poesin och kom ut med ett urval dikter för antologin Bländad av död och kärlek. 130 år av finlandssvensk poesi.Vi ställde tre frågor till var och en.

1) Din största förvåning när du läste in dig? 2) Din största förtjusning? 3) Vad saknar du i finlandssvensk poesi? Maïmouna Jagne-Soreau, litteraturforskare, arbetar p...