Den finländska utbildningens historia är kort och kan snabbt urholkas om resurserna för utbildning och forskning inte garanteras

"Ligger förklaringen till Finlands snabba utveckling i en välutformad utbildning?"

Under förra seklet lyckades Finland ta långa kliv när det gällde ekonomisk utveckling. För 100 år sedan – nästan sist i Europa – införde vårt förhållandevis fattiga och outvecklade land läroplik...