Den finländska militärindustrin är småskalig men lönsam – intresseorganisation ser inget etiskt problem med att exportera militärutrustning

Finländska företag är ansvarsfulla när det gäller export av krigsmateriel, säger Tuija Karanko på Försvars- och luftfartsindustrins intresseorganisation, PIA. Foto: Sören Jonsson/SPT Bild: SPT/Sören Jonsson

Inget finländskt företag skulle självmant göra affärer med en diktatur eller med länder som befinner sig i väpnad konflikt, uppger intresseorganisationen PIA.

Export av krigsmateriel är en het fråga. På söndag stoppade Tyskland all vapenexport till Saudiarabien på grund av oklarheterna kring journalisten Jamal Khashoggis död. I september blossade också en utrikespolitisk diskussion upp i Finland, när det framkom att Patrias fordon rullar tungt beväpnade i Jemen.

Saudiarabien är ett av de länder som köper mest krigsmateriel. Landet är också en av parterna i kriget i Jemen, som kallas för världens största humanitära kris.

Finland följer en mycket restriktiv linje i fråga om export av krigsmateriel i jämförelse med resten av EU, påpekar Tuija Karanko som är generalsekreterare för Försvars- och luftfartsindustrins intresseorganisation, PIA. Genom påverkansarbete lobbar organisationen både nationellt och internationellt för den finländska försvarsindustrin.

Varför exporterar Finland krigsmateriel över huvud taget? Enligt intresseorganisationen är Finland beroende av krigsmaterielsexport för att upprätthålla ett trovärdigt försvar. Om det inte vore för exporten skulle många finländska företag som levererar krigsmateriel till försvarsmakten gå i konkurs.

– Det är legitim affärsverksamhet som är mycket reglerad. Jag anser inte att det finns något etiskt problem med att sälja militärutrustning till andra länder. Att vara ansvarsfull är en förutsättning för att lyckas inom den här branschen, säger Karanko.

Karanko påpekar att marknaden ändå är orättvis, och hon välkomnar granskning. Alla länder följer nämligen inte de gemensamma EU-reglerna lika plikttroget som Finland. Enligt Karanko kan man ifrågasätta hur Storbritannien och Frankrike har idkat handel med Saudiarabien.

– Man gör utrikespolitik genom att sälja och köpa militärmateriel. Det är i allra högsta grad en politisk fråga. Fastän du har den bästa produkten till det förmånligaste priset, så kan det hända att din kund väljer att köpa från ett annat land på grund av utrikespolitiska orsaker.

Patrias militärfordon AMV XA-361 på försvarets fanfest 2017. Bild: Wikipedia/Creative Commons

Den finländska handeln är småskalig. I fjol exporterade Finland vapen och annan utrustning för 680 miljoner euro. Det är ungefär en procent av den europeiska exportkakan.

– Vår industri är liten i internationell jämförelse, men jag hoppas att exporten skulle öka. Norge har ungefär lika stor militärindustri, men deras andel av den europeiska exporten är mångfalt större än Finlands. Det beror bland annat på historiska orsaker och Norges affärssamarbete med USA.

Karanko säger att det är svårt för företag att hitta nya kunder.

– Det är lönsamt men krävande att verka inom branschen. Det finns ett begränsat antal kunder, vilket innebär att produktutvecklingskostnaderna fördelas på ett fåtal kunder. Att utveckla produkter för militärt bruk innefattar dyra kvalitetsprocesser och låga vinstmarginaler.

Varför skulle något företag vilja ge sin in i branschen?

–  Ofta handlar det om att företag har strategiska avtal med försvarsmakten. Försvarsmakten är en trogen kund, som kan ge ett företag ett extra ben att stå på. De flesta företagare är därför mångsysslare, säger Karanko.

I fjol exporterade Finland värdemässigt mest krigsmateriel till Polen, Sverige och Turkiet. 52,5 procent av den finländska exporten gjordes inom EU.

Ungefär 24 procent av den finländska militärexporten gjordes 2017 till Mellanöstern.

År 2017 exporterade Finland mest fordon, såsom pansarvagnar och manskapsfordon. Näst mest exporterade Finland pansar- eller skyddsutrustning.

Intresseorganisation, PIA, har 130 medlemsföretag, varav de flesta är verksamma inom flera branscher. Företagen sysselsätter 7 500 personer.

För att få exportera utrustning krävs exportlicens. Licensen utfärdas av Försvarsministeriet eller av statsrådet om värdet överstiger en miljon euro.

Finland platsar inte på listan över de tjugo länder som exporterar mest militärmateriel. Listan toppas av USA, Ryssland och Kina.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning