Den europeiska drömmen

Fransmännens intresse för samerna och Lappland har historiska dimensioner, och inleddes med 1600-, 1700- och 1800-talens forskarexpeditioner. Häromdagen hölls ett lyckat seminarium i Paris på temat Samerna i Finland. Europas enda och sista ursprungsfolk finns hos oss. Det är inte många av dem som finns kvar efter tusentals år av förtryck och minskade landområden, i Finland kring 10 000, sammanlagt cirka 80 000 i fyra länder. De talar nio olika samespråk. Nu när Finland firar hundraårsjubileum som självständig nation firar samerna hundra år av gränsöverskridande nordiskt samarbete.

Den energiska chefen för Frankrikes institut i Finland, Jeannette Bougrab, lanserade idén att presentera just Finlands samer för publiken i Paris, på ursprungsfolkens museum, Musée du Quai Branly/Jacques Chirac. En stor samedelegation, deltagarna klädda i lokala dräkter, samt forskare från Uleåborgs och Lapplands universitet, FN:s organ för ursprungsfolken, Finlands sameparlament, Enare kommun och Institutet för sameforskning i Enare ställde upp.

Professor Veli-Pekka Lehtola berättade att samedräkterna ursprungligen är ett arv från medeltida adelskostymer och att silversmyckena bygger på forntida kusthandel. Bougrab talade själv mycket engagerat om Nordens samer "som förverkligar den europeiska drömmen" om ett gränslöst land med många språk. Just mångspråkigheten i Finland fascinerar henne och som franskt jämförelseobjekt hade hon också bjudit in den bretonska skolan Diwan, där det bretonska språket och kulturen återuppväcks. En vink till de franska myndigheterna som inte har undertecknat Europarådets konvention om de regionala språken.

Det som berör Bougrab mest i Finland är just samerna och deras kamp för sina egna språk och sin kultur. I Enare kommun med bara ett tusental invånare förekommer tre samespråk, inte dialekter och dessutom finska och svenska. Men språken är hotade, 1962 talade 75 procent av samerna just samiska som första språk, år 2007 var det 75 procent som inte längre hade samiskan som modersmål. Å andra sidan upplever samerna just i dag en guldålder, sade taleskvinnan för sameparlamentet i Finland, Tiina Sanila-Aikio, vi har möjligheter till undervisning på samiska ända från daghems- till universitetsnivå i det som kallas samernas hemland.

Men 70 procent av samerna bor utanför hemlandsområdet. Stéphanie Stoll från Diwanskolan i Bretagne påpekade att språket inte får vara politik eller lingvistik, och inte talas bara mellan bekanta. Språket är en fråga om känsla och kontakt, en absolut nödvändig del av människans identitet. Till sameevenemanget hörde också ett utmärkt utbud filmer, konserter och presentation av Institutet för samekultur i Enare under ledning av entusiastiska Liisa Holmberg, med hantverk men också film, med Erkki Feodoroff. Fina dokumentärer med samiska poeter och sångare eller helt underbara naturfilmer som Tomi Rantanens Aurora Mirror (3 minuter), otroliga norrsken över de lappländska fjällsidorna, det var just vad fransmännen hoppats på.

Gunn Gestrin Frilansjournalist som är specialiserad på Frankrike

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning