Den döda veden kan rädda skogens liv

Skyddar man bara små skogsområden här och där är nyttan marginell eftersom de hotade arterna behöver ett nätverk av livsmiljöer för att klara sig på sikt, i synnerhet då klimatet förändras, säger forskaren Aino Juslén.Bild: Leif Weckström

Träden växer så det knakar, men talltitan, barkbocken och flera andra skogslevande arter befinner sig i en utförsbacke. Om skogsbruket inte lever upp till sina ekologiska hållbarhetsmål riskerar backen att bli brantare.