Den digitalt intresserade lyckas

Pionjärer. – Företag som baserar sig helt på digitala tjänster är fortfarande pionjärer i sin bransch. Det är en utmaning att förklara sin verksamhet för kunderna och att utveckla den, säger Marianne Dannbom, vd för Sanoste. Joonas Siikavirta är en av kodarna i företaget. Bild: Cata Portin

Digitaliseringen kan bli en stor framgångsfaktor för ett litet företag. Men för att lyckas måste företagaren tänka digitalt och själv gå i bräschen för utvecklingen. Att rekrytera rätt personer är också viktigt.

Konjunkturutsikterna är mycket bra för företag där företagaren är digitalt kunnig och intresserad av att utnyttja digitala lösningar. Företagare som är digitalt intresserade har lyckats utveckla och effektivera sitt företags verksamhet eller har lyckats skapa något helt nytt. Det framgår av utredningen: Digitalt inriktade små företags framgångsfaktorer, som Företagarna i Finland offentliggjorde i går.

Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland, säger att digitaliseringen är en möjlighet för alla små och medelstora företag i Finland.

– Jag uppmuntrar varje företagare att fundera på hur hen skulle kunna utveckla och effektivera sin verksamhet via digitaliseringen. Det finns möjligheter för var och en. Det är en kraft som förändrar verksamheten djupgående och radikalt, inom varje bransch. Därför ökar vi också Företagarna i Finlands intressebevakning och nätverkskontakter vad gäller digitaliseringen, säger Pentikäinen.

En ny infallsvinkel

Utredningen visar att det i Finland finns 20 000 företag som satsat på digitalisering i större omfattning. Företagen kan delas upp i tre grupper: så kallade diginativa, digiintresserade och digireaktiva företag.

Diginativa företags hela affärsverksamhet baserar sig på digitalisering. Det är främst företagarens specialintresse för digitala lösningar som får ett företag att bli ett diginativt företag.

Ett så kallat diginativt företag som deltog i Företagarna i Finlands utredning är Sanoste Oy. En av företagets fyra ägare, vd Marianne Dannbom, berättar att namnet Sanoste är en kombination av det latinska ordet sano, som betyder hälsa och det finska ordet noste som betyder ett lyft. Idén är att Sanostes produkter ska öka funktionsförmågan hos äldre personer.

Sanoste sammanför tjänste- och apparatproducenter med klienter. I det här skedet handlar det om att erbjuda digitala tjänster för äldre personer som bor hemma via apparater med ett användarvänligt gränssnitt. Det kan handla om gymnastikprogram kombinerat med fysioterapi, högläsning, karaoke eller bokcirklar. Det användarvänliga gränssnittet innebär att kunden endast behöver trycka på en knapp för att få tjänsten. Givetvis kostar apparaten och tjänsterna. Apparaten i sig kostar cirka 250 euro. Månadsavgifterna varierar beroende på hur mycket program kunden vill ha.

Kodare behövs

Sanostes kontor ligger på Verkstadsgatan 2 i Fiskehamnen där bland annat produktutvecklingen sker av ett team på 8 personer. Marianne Dannbom har tidigare sysslat med utvecklingsprojekt som har haft med digitala hälso- och sjukvårdstjänster att göra. Hon såg att det finns ett tydligt behov av den här typen av tjänster i hemvården för äldre personer.

Marianne Dannbom. Bild: Cata Portin

– Vi började vår verksamhet i mars 2015. Nu har vi åtta anställda. Men vi kommer att växa under de närmaste åren. Vi planerar att etablera oss i Sverige och Danmark. Efter det blir det aktuellt att erövra marknaden i Nederländerna, Tyskland och Italien. Det finns många länder som har samma utmaningar som Finland. Äldre personer vill bo hemma så länge som möjligt, säger Dannbom.

Rekryteringen av kodare har varit en utmaning. Dannbom berättar att Sanoste sökte i åtta månader efter den senaste kodaren som företaget anställde.

Snabb tillväxt

Ett lite annorlunda digitalt inriktat företag är Vainu. io Software Oy.

Det är ett programföretag där företagsidén går ut på att ur en stor databas bestående av uppgifter om 100 miljoner företag, som uppdateras i realtid, kunna identifiera potentiella kunder för företag som säljer vissa tjänster.

Mikko Honkanen, en av företagets tre ägare, ger som exempel en översättningsbyrå som kan ha stor nytta av att få information om företag som nyligen har erövrat en ny marknad i något annat land. Företaget kan vara i behov av de tjänster en översättningsbyrå kan erbjuda.

Vainu grundades i juli 2013. Tre år senare har företaget 60 anställda och verksamhet i tre städer: Helsingfors, Stockholm och Amsterdam. I november öppnas ett kontor i New York. Företagets omsättning har ökat 15 procent per månad. I år väntas omsättningen bli 5 miljoner euro.

– Den digitala verksamheten är öppen för alla. Gränser finns inte. Vem som helst kan konkurrera med dig. Det innebär att det gäller att ständigt vara innovativ. Det kräver mycket av arbetstagarna, av den grupp som jobbar ihop. Tillsvidare har vi lyckats hitta bra försäljare, marknadsförare och produktutvecklare. Men rekryteringen är en utmaning i framtiden, säger Honkanen.

Han säger att det på utbildningssidan borde fokuseras mera på internationell försäljning och på datavetenskap. De som studerar marknadsföring borde också kunna behandling av datakunskap och statistik.

– Små företag borde modigt internationalisera sig. Annars blir de lätt kvar i marginalen. Vi har haft positiv erfarenhet av att höra till innovationsfinansieringsverket Tekes NYI-program (unga innovativa företag), säger Honkanen.

Företagarna i Finlands utredning visar att många digitalt intresserade företag ändå riskerar att inte hållas med i utvecklingen. I gruppen mellan diginativa och digireaktiva företag finns många företag vilkas digitaliserings nivå är tillräcklig just nu, men som lätt kan konkurreras ut av större och effektivare företag

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning