Vi måste tala om bostadspolitikens brister

Kunde inte Gullrandadiskussionerna ta bostadspolitiken som tema?

"Vår tids viktigaste uppgift är att lösa medelklassens bostadsbrist", förklarade arkitekten Gustaf Strengell i ett föredrag på Ekonomiska Samfundet 1909. Det fanns få anständiga familjelägenhete...