Den arktiska paradoxen

Ju mer fossilt vi bränner desto mer smälter Arktis och desto fler jungfruliga bränslefyndigheter blir tillgängliga. Det är den arktiska paradoxen.

Arktisk politik är en delikat balansgång mellan åtrån efter mer fossilt bränsle och miljöskydd med sikte på hållbar utveckling. I princip har Arktiska rådets medlemsstater förbundit sig till det senare alternativet. Hösten 2015 skrev de på både FN:s hållbarhetsmål och det globala klimatavtalet.

Dagspolitiken är ändå illa förankrad i internationella avtal. USA:s nya regim avvecklar miljönormer och ger katten i klimatfrågan. Ryssland, Kanada och Norge satsar friskt på mer gas- och oljeutvinning.

Finland hyrde ut sina isbrytare tills Shell, för stunden, lade ner sina provborrningar av lönsamhetsskäl 2015. Finland marknadsför sitt arktiska ordförandeskap med hållbarhetsmålen och klimatansvar. Om vi hyr ut isbrytarna nästa gång Shell frågar blir vi en del av den arktiska paradoxen.

Peter Buchert Reporter

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46