Den 30-åriga friheten

Polen håller på att bara 30 år efter Solidaritets valseger och kommunismens fall gå tillbaka till ett politiskt system som skrämmer.

Jag besökte för några månader sedan Gdansk och tillbringade många timmar i det fina Solidaritetscentret. Det fungerar som ett museum över den fackliga Solidaritetsrörelsen som uppstod och blomst...