Demonstranternas krav: Deportera inte till Afghanistan

I dag protesterar européer i 46 städer mot tvångsutvisningen av afghanska asylsökande. I Finland deltar Helsingfors, Kuopio, Lahtis, Borgå och Jyväskylä.

Under helgen den 17 till 18 februari ordnas tiotals demonstrationer runtom i Europa för att stoppa utvisningarna av asylsökande till Afghanistan. Protesterna arrangeras i samband med att Afghanistans president besöker Tyskland. På den officiella deltagarlistan finns 46 städer varav fem är finländska.

Mellan januari och september i fjol dödades och skadades drygt 8 000 civila i Afghanistan. Global Peace Index 2017 klassade Afghanistan som världens näst farligaste land, efter Syrien. Enligt FN:s säkerhetsstatus befinner sig Afghanistan i aktivt krig.

Syftet med demonstrationerna är att kritisera den rådande asylpolitiken som innebär att människor utvisas till krig och konfliktsituationer. Demonstranterna kräver att Europas beslutsfattare studerar alla expertrapporter och stoppar utvisningarna till Afghanistan. Sverige hör till dem som har tagit en tillfällig paus i deportationerna till Afghanistan, men Finland har valt att inte följa Sveriges exempel.

Demonstranterna kräver också att beslutsfattarna stoppar tvångsdeportationerna till Iran och Pakistan på grund av det kritiska läget. Helgens demonstrationer Don't Send Afghans Back är en del av den europeiska kampanjen Stand Up For Afghans.

Enligt dem som står bakom kampanjen råkar tvångsdeporterade asylsökande ofta ut för människohandel eller försöker fly landet igen. Enligt flyktingrådet i Norge har tre av fyra deporterade afghaner inte kunnat återvända hem utan tvingats fly igen.

De finländska demonstranternas krav:

1. Tvångsdeportationerna till Afghanistan måste stoppas eftersom landet befinner sig i krig.

2. Migrationsverket måste uppdatera sina landsuppgifter i enlighet med internationella nivåer.

3. Papperslösa måste beviljas uppehållstillstånd och integreras i samhället.

4. Människor som saknar socialt nätverk och familj i Afghanistan, eller aldrig har besökt landet, får inte deporteras.

5. Allt polisvåld i samband med tvångsutvisningarna måste upphöra.

Demonstrationer i Finland

Borgå kl. 11:30-12:30

Jyväskylä kl. 13–14:30

Kuopio kl. 13-14:30 Kuopio

Helsingfors kl. 14-16

Lahtis kl. 14-16

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03