Demokratisk granskning av underrättelseverksamhet krävs

Jag har aldrig varit den minister som har ansvarat för underrättelseverksamhet eller cybersäkerhet, och har inte heller haft något intresse att bromsa lagstiftning om dessa, skriver tidigare utrikesminister Erkki Tuomioja.

HBL (20.12) ger stort utrymme för anklagelser mot president Tarja Halonen och mig med påståenden att vi skulle ha bromsat underrättelsetjänstens utveckling i allmänhet och nya underrättelselagar i synnerhet. Jag har tidigare kallat dessa anklagelser för skräp och upprepar detta här.

För det första har jag aldrig varit den minister som har ansvarat för underrättelseverksamhet eller cybersäkerhet, och har inte heller haft något intresse att bromsa lagstiftning om dessa. HBL citerar en del av de fyra artiklar jag skrev 2013 i min blogg under rubriken "Vakoilu, tiedustelu ja urkinta". Jag står fortfarande bakom dessa texter, den sista slutade med konstaterandet att "cybersäkerhetsfrågorna har således redan länge haft hög prioritet i regeringens arbete och förnyelsen av lagstiftningen är också under arbete".

En helt annan sak är sedan hur man skall skriva denna lagstiftning i detalj. HBL hänvisar till de sakkunniga som inte har sett något problematiskt i förslagen. Många andra har däremot i likhet med SDP:s uttalanden pekat på en rad frågor där det ännu behövs kritisk granskning för att viktiga medborgarrättigheter inte i onödan kränks. Man kan naturligtvis ha olika åsikter om hur man har lyckats med dessa, men regeringen har i alla fall redan i viss mån tagit i beaktande kritiken som jag också kom med. I riksdagen bör dessa förslag ännu noggrant granskas, precis som alltid när det är fråga om lagstiftning som skall behandlas i grundlagsordning. Det förvånar mig om HBL faktiskt ifrågasätter själva behovet att se efter hur dessa viktiga rättsstatsprinciper respekterats.

En liten detalj: då HBL hänvisar till hur det 2013 blev känt att Utrikesministeriet hade blivit utsatt för cyberspionage under min och mina föregångares ministertid borde man för att ge en mer fullständig bild berätta att detta inte är enbart någon finländsk utmaning och att majoriteten av EU-ländernas ministerier hade funnit sig i samma läge.

Till sist kan jag inte låta bli att spekulera lite själv också. Anklagelser mot Halonen och mig om att vi skulle ha bromsat underrättelseverksamheten har egentligen lite att göra med detta – det handlar om att under anonymitetens skydd komma åt oss därför att vi inte har gett vårt stöd till strävandena att ansluta Finland till Nato. En sådan anklagelse kan jag leva med, även om det förbiser det faktum att det för att en sådan strävan skulle ha lyckats först hade krävts ett byte av en stor majoritet av Finlands folk.

Erkki Tuomioja Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning