Demokratin förutsätter direkt och representativ demokrati

Ordet socialism har blivit svårt att använda eftersom det lätt associeras med Sovjetunionens realsocialism, statens diktatur

Fredrick Sonck började en diskussion (HBL 14.3) på temat: Hur mycket socialist är du? Ordet socialism har blivit svårt att använda eftersom det lätt associeras med Sovjetunionens realsocialism, statens diktatur. Folke Sundman fortsätter diskussionen (HBL Debatt 19.3) genom att lägga till ordet demokrati och reflekterar över termen demokratisk socialism.

Vi använder ordet demokrati när vi menar den representativa demokratin som innebär att medborgarna inte deltar i beslutsfattandet utan delegerar ansvaret till valda representanter. Detta betyder att medborgarna är alienerade från själva beslutsfattandet och lätt förlorar sitt intresse för politiken. På så vis undermineras demokratin som begrepp.

Folkstyre betyder att det är medborgarna som bestämmer, det vill säga direkt demokrati, genom folkomröstningar i viktiga samhällsfrågor. Beslutens förverkligande delegeras till den representativa demokratin, enligt den ram som definierar vilka beslut som hör till den direkta demokratin, och vilka till den representativa demokratin.

Det är viktigt att förstå att direkt demokrati också innehåller den representativa dimensionen. Först då kan vi använda ordet demokrati. Vi skulle alltid behöva använda begreppet representativ demokrati när vi pratar om den gällande demokratiska modellen för att inte beröva ordet demokrati sin egentliga betydelse.

Övergången från den representativa demokratin till direkt demokrati behöver ske stegvis för att höja nivån på den politiska diskussionen och det folkliga deltagandet. Motivationen väcks när människan upplever sig själv som en viktig deltagare i den demokratiska processen.

Troligen är Schweiz det land där direkt demokrati mest tillämpas genom folkomröstningar, men tyvärr inte i avgörande politiska, ekonomiska och ekologiska frågor.

Bo Johansson, folkhögskolelärare, Lisa Johansson, socionom, Pertti Simula, filosofie magister, psykoanalytiker, Helsingfors

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning