Demokratin försvaras bäst inom EU

Bild: Wilfred Hildonen

Den demokratiska utvecklingen i Europa är ett huvudmål för EU att värna om.

En ny tankesmedja öppnade på onsdagen sina dörrar. Organisationen Re-Imagine Europa vill hjälpa till med att förbereda nästa steg framåt för EU och Europa. Mannen bakom denna nya aktör är ingen mindre än Valéry Giscard d´Estaing. En verklig veteran, han var Frankrikes president redan för 40 år sedan.

Han vill med RIE ge EU en nystart. Det kan enligt honom eventuellt ske i en mindre krets än de nästan 30 länder som är medlemmar av dagens EU. RIE riktar sig framför allt till de länder som vill se ett mer integrerat Europa.

Giscard d´Estaing har alltid varit en förespråkare för europeiskt samarbete. Själv tycker han att EU:s sista stora steg framåt togs 1992 då Maastrichtfördraget godkändes. Då lades grunden för euron och samarbetet mellan medlemsländerna ökade kraftigt.

I en intervju för tidningen Politico säger Giscard d´Estaing att EU måste ta fortsatta steg framåt då världen i övrigt förändras oerhört snabbt. Enligt den tidigare franska presidenten råder för tillfället ändå djup förvirring på grund av att EU är svagt och byråkratiskt. Tidigare metoder fungerar inte och tillräckligt innovativa resultat uppnås inte.

Men han är inte för ett EU som skulle utvecklas i olika takt då alla inte vill fördjupa integrationen lika mycket och lika brett. Han vill se en stark kärna och en gemensam syn bland de som vill gå vidare.

I dag 92-årige Giscard d´Estaing drog sig tillbaka från den aktiva politiken för 15 år sedan. Då hade han precis avslutat ordförandeskapet i det Europeiska konventet som utarbetade ett författningsförslag med tanke på EU:s framtid.

Målet med den nya konstitutionen var att EU skulle ta det definitiva steget mot en politisk union uppbyggd som medborgarnas och medlemsstaternas union.

Inför sitt arbete konstaterade Europeiska konventet att Europa kommer att nå ett samhälle där freden härskar och blir en sammanhängande helhet där medlemmar kommer att ha gemensamma värderingar, ambitioner, projekt, regler och institutioner.

Då man ser på dagens EU är det en brokig skara medlemsländer som framträder. Tyvärr verkar det gemensamma dessutom krympa. Alla lever inte ens upp till de självklara gemensamma grundvärderingarna.

EU har precis som Valéry Giscard d´Estaing säger inte reagerat fullt ut på omvälvningar i världen vilket har skapat en del yttre hot. Men frågan är om inte de inre hoten också borde tas på allvar. Och det borde hellre ske genom att inkludera i stället för att exkludera som Giscard talar för.

Det börjar vara dags för EU att agera och inte låta några medlemmar rasera den stabila demokratiska och rättsstatliga grund som unionen är och för alltid borde vara byggd på.

Det är varken lätt eller rätt att utesluta till exempel Polen eller Ungern som är de länder som främst bryter mot EU:s grundvärderingar och vars politiska utveckling går i riktning mot dessa värden. Som medlemsländer måste det vara lättare att påverka dem än som icke-medlemmar.

Polacker och ungrare behöver tvärtom stöd från EU så att processen mot ett allt mer auktoritärt styre kunde stoppas. Men det går inte heller utan åtgärder som signalerar att länderna nu är inne på fel väg. Att till exempel minska miljardstöden som EU varje år betalar till de här länderna kunde ge effekt. EU:s trovärdighet som en försvarare av demokratiska värden skadas kraftigt av att man inte städar framför egen dörr.

Då nationalism och auktoritarism bredde ut sig i Europa mellan världskrigen skedde det i fristående nationer. Nu har vi en europeisk union som borde kunna stoppa en liknande utveckling i ett medlemsland. Men EU förefaller handlingsförlamat. Samtidigt piskar Viktor Orbán & co upp ett hat mot EU, något som populistiska partier i snart sagt alla EU-länder suger upp och sprider vidare.

EU behövs i dag mer än någonsin som en garant för liberala, demokratiska värden och måste därför stå upp tydligare och resolutare för dessa.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00