Demokrati utan ryggrad

"Tyvärr har Finlands president fråntagits makten att slå näven i bordet och fordra rättning i leden."

Hur är det möjligt att föreningen "Blå framtid", med ett beräknat understöd på 1,5 procent, sitter på 5 ministerposter och dessutom innehar republikens nästhögsta plats i hierarkin efter republikens president, nämligen talmannens? Det är demokrati utan ryggrad. Tyvärr har Finlands president fråntagits makten att slå näven i bordet och fordra rättning i leden.

Fredrik Österholm Jakobstad

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning