Demokrati utan ryggrad

"Tyvärr har Finlands president fråntagits makten att slå näven i bordet och fordra rättning i leden."

Hur är det möjligt att föreningen "Blå framtid", med ett beräknat understöd på 1,5 procent, sitter på 5 ministerposter och dessutom innehar republikens nästhögsta plats i hierarkin efter republikens president, nämligen talmannens? Det är demokrati utan ryggrad. Tyvärr har Finlands president fråntagits makten att slå näven i bordet och fordra rättning i leden.

Fredrik Österholm Jakobstad