Deltavarianten försvårar skolstarten - så här resonerar rektorerna

Barn och unga behöver ett sammanhang och vuxen närvaro, framhåller rektorerna inför det nya läsåret. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Deltavarianten av coronaviruset sprids i snabb takt bland ungdomar och skolstarten närmar sig. Rektorerna väntar ännu på närmare instruktioner om hur undervisningen ska ordnas, men betonar vikten av närundervisning.

Ann-Britt Bonns, rektor för Grundskolan Norsen i Helsingfors, är orolig för det hon läst om ungdomar som sprider smittan.

Ifall det blir restriktioner har skolan rutiner från i våras som man inför.

– Vi hoppas på att få köra i gång normalt. I synnerhet munskydden är besvärliga i undervisningen.

Klasstorlekarna har hållits konstanta hela tiden. Planen är att hålla klasstorlekarna oförändrade, så länge restriktionerna tillåter det. Bonns väntar på att få mer instruktioner före skolstarten.

– Vi utgår ifrån närundervisning, men kommer det andra instruktioner gör vi om, säger hon.

Hon säger att en utmaning är att efter ett och ett halvt år få alla att känna att situationen ordnar sig. Bonns säger att restriktionerna varit särskilt svåra för ungdomarna med tanke på att situationen pågått så länge. Enligt Bonns har det tyngsta varit att förväntningarna på skolans agerande under pandemin ibland varit väldigt höga.

Hon betonar vikten av närundervisning.

– Bakom datorskärmen ser man inte hur läget är, trots att alla gör sitt bästa.

Bonns säger att det som är positivt är att fler i personalen är vaccinerade nu än i våras.

Hon tycker att Norsen klarat sig väldigt bra med tanke på antalet coronafall i skolan.

Samarbete med hemmen viktigt

Ulrika Willför-Nyman, rektor för Mattlidens skola i Esbo, säger att det är fullständigt normalt att reagera med oro i en pandemisituation. Willför-Nyman säger att det efter ett långt sommarlov troligen blir en utmaning att motivera eleverna att igen iaktta alla säkerhetsanvisningar.

Hon önskar att föräldrarna hemma talar med barnen på ett positivt och uppbyggande sätt för att skolstarten ska bli trygg för alla. Willför-Nyman följer direktiv från staden angående restriktioner, varefter hon tillsammans med skolans ledningsgrupp anpassar dem till skolans verksamhet. Hon säger att Mattlidens skola under hela fjolåret hade en ganska stram linje, till exempel hade skolan inga ämnesrum utan alla klasser var i sitt eget klassrum för att minska smittspridningen.

Hon anser att förväntningarna på skolan varit rimliga.

– Vi har inte totalt kunnat undvika smittspridning men vi har gjort allt vi har kunnat. Utmaningen med deltavarianten är att den sprids så snabbt.

Hon säger att barn och unga behöver ett sammanhang och vuxen närvaro.

– Varje dag som vi får elever till skolan är en vinst.

Mer information nästa vecka

Moa Thors på Helsingfors stads sektor för fostran och utbildning säger att det nästa vecka ordnas ett möte med epidemiologiska enheten vid Helsingfors universitetssjukhus. Efter det går staden ut med närmare instruktioner om hur höstterminen inleds.

– Vi hoppas naturligtvis att vi kan börja med närstudier, men som sagt, inga beslut har ännu fattats.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning