Delseger för TVO mot Areva

Bild: Roni Rekomaa

Industrins Kraft (TVO) har tagit ytterligare en delseger i tvisten om vem som ska betala för de kraftiga förseningarna av den tredje reaktorn i Olkiluoto. Tre delbeslut har nu getts i det pågående skiljemannaförfarandet.

Om den kommersiella elproduktionen vid den tredje reaktorn i Olkiluoto kommer i gång enligt de nuvarande planerna i maj 2019 är kärnkraftsreaktorn i Euraåminne omkring tio år försenad. Byggprojektet har stött på otaliga motgångar och tidtabellen har gång på gång skjutits framåt.

Industrins Kraft som beställt kärnkraftverket nyckelfärdigt tvistar med byggherren, franska Areva, om vems fel de många förseningarna är. När projektet startade var också tyska Siemens med i det byggande konsortiet och är därför också part i den pågående tvisten.

Parterna tvistar inte bara om vems fel förseningarna är, utan också om vem som därmed bär skulden till de betydligt högre kostnaderna för byggprojektet. De har stämt varandra på mångmiljonbelopp.

I onsdags fick TVO ett bindande delbeslut i det skiljemannaförfarande som pågår enligt Internationella handelskammarens regler. Beslutet gäller förverkligandet av byggarbetet och projekthanteringen. Det är delvis frågor som både TVO och motparten bygger sin argumentation för ersättningar på. Flera frågor har nu avgjorts i TVO:s favör.

En del frågor som berör projekthanteringen har ändå skjutits framåt till kommande beslut. Från TVO:s sida framhåller man att skiljemannaförfarandet fortfarande inte är avslutat, men att det här är ett tredje, betydelsefullt och bindande delbeslut.

TVO anser sig ha väl grundade krav på kraftverksleverantören och anser att leverantörens krav är ogrundade. Enligt bolagets pressmeddelande anser man efter onsdagens delbeslut sig ha starkare fog för sina krav än motparten.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00