Delseger för svenskspråkiga missbrukare

Pixnekliniken skulle enligt de ursprungliga planerna stänga dörrarna vid årsskiftet. Bild: LEHTIKUVA / MARCUS LILLKVIST / SPT

Missbrukarvården på svenska vid Pixnekliniken i Malax fortsätter tills vidare.

Malax kommundirektör Mats Brandt säger att de har fått ett startskott för förhandlingar.

– Vi är ännu inte helt i hamn med den här frågan. Tidigare var det en stor samkommun som upprätthöll verksamheten och vi behöver fortsättningsvis stöd från jättemånga kommuner.

Malax första prioritet är att se till att det inte blir avbrott i anstaltsvården. Prioritet nummer två är att utveckla missbrukarvården. Under februari kommer kommunen att vara i kontakt med andra kommuner i Svenskfinland.

– Om allt går i lås så tar vi upp det här på nytt i behandling och slår fast avtalet i mars, säger Brandt och tillägger att återkopplingen från kommunerna har varit bra.

Han säger ändå att man gått in i processen med en ödmjuk inställning att det är temporärt.

– Om två år då landskapsreformen genomförs och social- och hälsovården överförs till landskapsnivå följer det här med.

Kårkulla avslutar vården den 30 juni och den nya Pixnekliniken inleder sin verksamhet den 1 augusti.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning