Deflation, inflation eller mera av samma?

Låg inflation och låg tillväxt för så gott som evigt är vad marknaderna tror på.

Vi befinner oss mitt i en lågkonjunktur av kanske aldrig tidigare skådade mått. En så här plötslig och djup kris har många sidoeffekter som är intressanta, till exempel vad som händer med priser...