Ledare: Naturen – livet – är inget Jengaspel

Var är de sjumilastövlar som ska bära oss bort från rovdrift på naturen, och sätta kurs mot en hållbar konsumtionsnivå? Efter genombrottet vid miljömötet i Montreal möter vi en bister verklighet – och spegelbild.

Applåder bröt ut när länderna enades om ett historiskt avtal för naturen vid ett FN-möte i Montreal i december.
LedareTorsten Fagerholmtorsten.fagerholm@hbl.fi
12.01.2023 10:30
Vinnaren är den som lägger den sista klossen innan tornet välter. Så går det till i sällskapsspelet Jenga, där det gäller att pilla ut träblock ur ett torn, och stapla dem på toppen utan att de rasar omkull. Men så fungerar inte naturen. Om ekosystem brakar ihop finns bara idel förlorare.
Just nu pågår en massutrotning, den värsta under mänsklighetens historia. Artdöden sker i tiotals, möjligen rentav i hundratals gånger snabbare takt än snittet under de senaste 100 miljoner åren. Den här gången är anledningen varken massiva vulkanutbrott eller utomjordiska projektiler, som tog kål på dinosaurierna. Det är vi kortsiktiga människor som driver på det sjätte massutdöendet, för egen hypereffektiv maskin.
Under de närmaste årtiondena kan en miljon arter dö ut, menar forskarna. De flesta arter är inte ens kartlagda, vi har bara en vag bild av vilka som är nödvändiga för mänskligt liv och för naturens balans. Inför detta långsiktiga existentiella hot bör vi minnas att man varken kan äta eller andas pengar.

ANDRA LÄSER