Småspydiga kommentarer när samlingspartister och gröna talade om park i Haga

Nej, tassarna bort från industriområdet Gjuteriet i Sockenbacka, var majoritetens beslut i Helsingfors stadsfullmäktige på onsdagen.

– Det finns bara elva obebyggda tomter kvar för industrins behov här i Helsingfors, säger stadsfullmäktiges ledamot Pia Pakarinen (Saml).
Sofia Holmlundsofia.holmlund@hbl.fi
25.05.2023 08:10 UPPDATERAD 25.05.2023 08:21
Vid Senatstorget tog turister selfies i den varma onsdagskvällen. Det hettade också till inomhus i Stadshuset under fullmäktiges sammanträde.
Varför vill staden bygga bostäder för 2 500–3 000 invånare i skogen i Djurbergsparken i Södra Haga men inte på andra sidan av vägen i Sockenbacka, där det finns kontorsbyggnader som står tomma? Det var frågeställningen som fick ledamöterna att luta sig fram mot mikrofonen på deras skrivbord.
Frågan om skogen har rört upp känslorna bland invånarna i Haga.
– De Gröna säger att de månar om att man inte bygger något i skogen. När ni var där och tittade såg ni säkert stället där skogen görs smalare så att den blir 15 meter bred. Det är ingen skog utan en bakgård åt höghusen. Varför kan ni inte stödja de vettiga planer som invånarföreningen presenterat? Det är ganska speciellt att en samlingspartistisk ledamot här i salen tvingas kämpa för naturen, sade Atte Kaleva (Saml).
– För att hålla nivån på diskussionen hög lönar det sig inte att svara ledamot Kaleva. Men jag vill lyfta fram en detalj, och det är att idén till motionen inte är min egen. Jag fick idén av de som aktiverat sig i frågan om Djurbergsparken, svarade Otso Kivekäs (Gröna).
Hans motion i fråga handlar om att utveckla Gjuteriets industriområde, så att det går att bygga bostäder längs med den västra delen av Vichtisvägen.
– Någonstans måste man bygga bostäder. Om inte på ett industriområde så var då? Det finns ingen annan mystisk plats. I slutändan är det alltid någon skog som man anvisar byggandet i, för det går inte att bygga på ställen där det redan finns hus, sade Kivekäs.

En fjärdedel står tomma

Hela 24 procent av kontorslokalerna i Sockenbacka är tomma, vilket är den största andelen i Helsingfors. En del av husen är också i dåligt skick.
I motionen förs det fram hur Spårjokern börjar köra nästa år i området samtidigt som en snabbspårväg ska börja gå på Vichtisvägen.
– Vi måste se till att vi också i fortsättningen har arbetsplatser inom industrin och erbjuda ställen att verka på för små industrier. Men vi behöver också bygga fler bostäder så att nuvarande och framtida invånare har möjlighet och råd att bo här. Var och en av oss vet hur viktiga den närliggande miljön och klipporna är. Allt det här måste vi kunna kombinera i beslutsfattandet, sade den biträdande borgmästaren Paavo Arhinmäki (VF).
En invånare promenerar i Djurbergsparken i Haga. Flera protesterar mot att det byggs bostäder i skogen.
Enligt ett beslut i stadsstyrelsen var tanken att Helsingfors inleder utredningar och förberedelser för att utveckla företagsområdet så att både företag kan verka där och människor ha sitt hem där.
Men så blir det inte nu. 

Vill bevara för industrins behov

I stället skickas hela ärendet tillbaka till ritbordet efter att Pia Pakarinens (Saml) återremitteringsförslag klubbades igenom med rösterna 43–39.
Samlingspartiet, Sannfinländarna, Rörelse Nu och alla utom en SFP-ledamot (Petrus Pennanen), var inne på Pakarinens linje. Två SDP:are (Sinikka Vepsä och Ville Jalovaara) och Sami Muttilainen (VF) röstade också för återremittering.
De Gröna, Centern och resten av SDP och VF ville däremot se också bostäder i Gjuteriet.
Pia Pakarinen tyckte att det är viktigt att Gjuteriet fortsättningsvis är till för industrin.
– Det finns bara elva obebyggda tomter kvar för industrins behov här i Helsingfors. De är dessutom ganska små. Det är viktigt att bevara de tomter vi har. Och om de är tomma borde vi i stället renovera dem, säger hon.
Så här ser planerna ut för Djurbergsparken i Haga.

ANDRA LÄSER