Sannfinländare vill ha frivillig svenska i Helsingfors och Esbo

I Helsingfors och Esbo vill Sannfinländarna att svenskan blir ett frivilligt språk inom ramen för det regionala språkförsöket. Sannfinländarnas förslag väcker ändå ett lamt gehör.

Fortsatt diskussion. Debatten om obligatorisk svenska går het i fullmäktigen i Helsingfors och Esbo.
23.08.2016 09:47 UPPDATERAD 23.08.2016 13:20
Bakom motionerna finns de Sannfinländska politikerna, Teemu Lahtinen i Esbo, och Nuutti Hyttinen i Helsingfors. Utbildningsnämnden i Helsingfors tar ställning till frågan på sitt möte på tisdag kväll och ger ett utlåtande till stadsstyrelsen senare. Tjänstemännen i Helsingfors tänder inte på idén eftersom tvåspråkigheten ses som en del av stadens officiella strategi. Man är också rädd för att ett försök inte ger eleverna chans till likvädriga möjligheter att lära sig språk. Lahtinen och Hyttinen motiverar sina motioner med att svenskan inte är ett nödvändigt språk för alla finländare. Hyttinen anser att man i Helsingfors borde höra sig för hos föräldrarna om vilka språk deras barn borde studera.
I Esbo var frågan uppe på måndagens fullmäktigemöte. Redan tidigare hade stadsstyrelsen röstat om förslaget och då förlorade Lahtinens förslag med rösterna 2 mot 11. Någon omröstning i frågan blev det inte i fullmäktige – däremot en debatt som drog ut på småtimmarna där Sannfinländarnas suppleant Kari Pajunen överraskade med en replik där han försvarade undervisningen i svenska.