Allt färre coronafall – men experterna varnar för nya smittkedjor också under sommaren

Enligt Social- och hälsovårdsministeriet borde Finland eftersträva en vaccinationstäckning på 80 procent.

Strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki och kanslichef Kirsi Varhila från Social- och hälsovårdsministeriet och överläkare Otto Helve från Institutet för hälsa och välfärd gav en lägesrapport om coronaepidemin på torsdagen.
Mikael Sjövall/SPT
10.06.2021 15:48 UPPDATERAD 10.06.2021 16:08
Situationen i den finländska coronaepidemin ser hoppfull ut inför semestersäsongen, men samtidigt har smittläget försämrats i flera grannländer. Det framgick av social- och hälsovårdsmyndigheternas översikt på torsdagen.
– Incidensen har stigit till exempel i S:t Petersburg nyligen, men också i Danmark som är värdland för EM i fotboll, säger överläkare Otto Helve på Institutet för hälsa och välfärd.
Risken för uppkomsten av nya utländska smittkedjor är påtaglig också under sommaren.
– Vår rekommendation är att det är bäst att följa med EM i fotboll via den egna tv:n eller datorskärmen i stället för att åka till Danmark, säger direktör Pasi Pohjola på Social- och hälsovårdsministeriet.

Större koppling till utlandsresor

Enligt Institutet för hälsa och välfärd är det viktigt att fortfarande tillämpa tuffa reserestriktioner eftersom så gott som alla andra länder i Europa har en högre incidens än Finland.
– Cirka 16 procent av de registrerade coronafallen den senaste veckan har en koppling till utlandsresor medan andelen var 7,5 procent under den föregående veckan, säger Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör på Social- och hälsovårdsministeriet.
EU-kommissionen har rekommenderat att inresor från ett land med en incidens på 75 eller lägre ska tillåtas utan restriktioner inom EU. Trots att Estland närmar sig en incidens på 75 utlovar Social- och hälsovårdsministeriet inga nya rekommendationer för uppluckrade reserestriktioner i enlighet med EU:s rekommendation.
– Vi utgår inte från så kallade landrisker utan jobbar med individuella riskbedömningar. Det lagförslag som ska behandlas av riksdagen tar inte heller fasta på den incidens och det gränsvärde som EU-kommissionen har tagit fasta på, säger Voipio-Pulkki.

Sjunkande incidens

Institutet för hälsa och välfärd registrerade sammanlagt 93 nya coronafall på torsdagen samtidigt som incidensen har sjunkit till 27,7. Incidensen mäter det totala antalet smittfall per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna. Sammanlagt 716 nya coronafall har rapporterats den senaste veckan.
– Med undantag av Östra Savolax, Mellersta Finland och Sydvästra Lappland sjunker incidensen i hela landet just nu, säger Helve.
I 60 procent av smittfallen kunde smittkällan utredas. Cirka 3 500 personer sattes i karantän under den senaste veckan.
Allt fler sjukvårdsdistrikt är nu på den så kallade basnivån i epidemin. Endast Helsingfors och Nyland, Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland sjukvårdsdistrikt befinner sig i fasen för samhällsspridning medan Mellersta Österbottens och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är i accelerationsfasen.
– Trots att smittläget utvecklas i rätt riktning föreligger det en risk för nya smittkedjor på grund av ökat socialt umgänge under sommaren. Det är viktigt att vi fortsättningsvis följer restriktionerna och coronatestar oss om vi upplever symtom som kan tyda på covid-19, säger Helve.

80 procents vaccinationstäckning

Vaccinationsprogrammet har avancerat väl under försommaren. Enligt social- och hälsovårdsmyndigheternas senaste siffror har 57,8 procent av alla finländare över 16 fått sin första dos coronavaccin medan 13,8 procent har fått sin andra dos.
– Vi närmar oss EU:s mål på 70 procents vaccinationstäckning, men frågan är om det räcker till för att trygga flockimmunitet. Vi borde eftersträva en täckning på 80 procent för att vara på den säkra sidan, säger kanslichef Kirsi Varhila på Social- och hälsovårdsministeriet.
Helsingfors stad meddelade tidigare i veckan att det finns en bristande tillgång på coronavaccin för de yngsta åldersgrupperna.
– Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har gjort en felaktig bedömning av vaccinbehovet, vilket innebär att en del 16–20-åringar måste vänta på sin första dos vaccin till hösten. Det är å andra sidan inte uteslutet att problemet blir löst under sommaren, säger Mia Kontio, ledande sakkunnig på institutet.
Kontio utlovade inte någon regional omfördelning av coronavaccin för att trygga de ungas rätt till vaccinering under sommaren. Hon skyfflade i stället över ansvaret på kommunerna i huvudstadsregionen.
– Kommunerna borde samarbeta och se över koordineringen av distributionen så att vissa kommuner inte blir eftersatta i vaccinationsprogrammet. Befolkningsstrukturen i enskilda kommuner avgör å andra sidan hur vaccineringarna avancerar, säger Kontio.

Torsdagens nyckeltal i coronaepidemin

93 nya registrerade coronafall.
58 coronapatienter är intagna på sjukhus och av dem får 7 intensivvård.
Sammanlagt 964 finländare har hittills dött av covid-19 sedan epidemins början i fjol.
0,7 procent av alla coronatest den senaste veckan var positiva.
110 000 finländare har coronatestat sig de senaste 7 dagarna, vilket är 10 000 färre än under den föregående veckan.
Reproduktionstalet är 0,55–0,7. R-talet mäter hur många personer som en coronasmittad person i sin tur smittar i genomsnitt.

ANDRA LÄSER