Äras den som äras bör

Finlands ekonomi återhämtar sig äntligen och exporten har börjat dra trots att handelsbalansen fortfarande visar ett underskott.

LedarkrönikaKatarina Koivisto
07.05.2017 09:08
Återhämtningen är ändå svag och till och med de mest optimistiska prognosinstituten talar om en tillväxt runt två procent i år och lika mycket nästa år.
Regeringen och enskilda ministrar slår sig för bröstet och skryter med hur deras olika åtgärder fått fart på tillväxten. Vid sin halvtidsöversyn lovade regeringen dessutom sätta ytterligare fart på den spirande tillväxten genom satsningar på forskning, innovation, internationalisering och turism. Samtidigt ska arbetslöshetsgraden ner.
Det är allt gott och väl. Det är sant att inte bara ekonomin efter många, långa och svåra år nu växer lite igen utan att optimismen både hos finländarna i gemen och hos företagen nu ökar den också
Men en lite noggrannare analys av vad som ligger bakom de positiva siffrorna visar att regeringens andel inte är så stor som ministrarna gärna låter påskina.
Visst har konkurrenskraftsavtalet, det som ålägger oss alla att jobba cirka tre arbetsdagar mera i år än i fjol, medverkat till att förbättra konkurrenskraften något. Och visst har sänkningen av arbetsgivaravgifterna medverkat till att sänka företagens utgifter. Men de främsta orsakerna till att ekonomin hämtar sig ligger i den internationella konjunkturen och den globala tillväxten. Hade Finland inte alls kunnat dra nytta av dem hade våra politiker misslyckats totalt.
Efterfrågan ökar, både internationellt och här hemma. Hemmamarknaden spelar en viktig roll, konsumenterna vågar konsumera igen och till exempel bostadsbyggandet ökar fortfarande, om än långsammare än förr.
Ser man på exportsiffrorna från början av året ökade exporten till Ryssland mest. Några månader är inte så mycket att gå på och exportsiffror förvrängs ibland av enskilda stora projekt, men klart är att vår industri drar nytta av att den ryska ekonomin också vänt. Samma sak gäller för EU, tillväxtsiffror inom unionen gynnar finsk export och finsk ekonomi.
Samtidigt tyder prognoserna på att regeringen får svårt att nå sitt sysselsättningsmål. Det är inte bara åtgärder som gynnar företagen som påverkar vår ekonomi, långtidsarbetslösheten och segregeringen i samhället gör det också.
Det är lätt att slå sig för bröstet när man har hjälp av internationella konjunkturer. Betydligt svårare att skapa ett samhälle där tillväxten fördelas jämnare. Det är inte bara regeringens förtjänst att ekonomin växer.

ANDRA LÄSER