Debatten om Schjerfbeckfilmen – ett försök att förstå

Helene Schjerfbeck – självporträtt i olja från 1915 samt fotografi från 1890-talets början. Montage: HBL. Bild: HBL

Är det okej att Helene Schjerfbeck talar finska på film? Hösten 2018 debatterades den frågan flitigt, och inte bara i Svenskfinland. Kulturforskare Sven-Erik Klinkmann gör ett försök att tränga djupare i frågeställningarna.

Hur kan man komma vidare med frågorna kring den planerade filmen av Antti J. Jokinen om Helene Schjerfbeck, en konstnär som, för att hänvisa till konstvetaren Pontus Kyanders första inlägg i deb...