Debatten om presidentens biografier hettade till: ”Känns som man blir flådd levande”

Efter debatten fokuserade presidenten på att signera böcker. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Inte mindre än tre böcker kring Sauli Niinistö har utkommit i rask takt. I en fullspäckad sal på Åbo bokmässa träffade presidenten författarna och delade ut hårda ord. Till journalisten Lauri Nurmi sade presidenten rentav att han ”borde byta yrke”.

– Vi har bara 40 minuter på oss, svarade president Sauli Niinistö på frågan om han vill korrigera något som skrivits i de tre böckerna som handlar om presidenten.

Det var med skämtsam ton – också då han jämförde känslan att vara föremål för böckerna med att bli "flådd levande" – men tonen skärptes under diskussionen.

I en av de tre böcker som behandlar Niinistö har han själv medverkat, och det var Tuomo Yli-Huttulas bok om Samlingspartiets ledande gestalter, Presidentti ja porvarivalta.

De två andra, Risto Uimonens biografi och Mäntyniemen herra av Lauri Nurmi och Matti Mörttinen, har han inte medverkat i.

Uimonen beklagade att det är en brist att inte ha tillgång till ursprungskällan, då Niinistö inte själv medverkat.

– Lönar det sig då alls att skriva, undrade Niinistö och ifrågasatte de icke-auktoriserade biografierna.

– Det behövs aktualitetslitteratur. Om det bara presidentens egen sanning som blir kvar så är det synd, sade Uimonen.

Lauri Nurmi, en av journalisterna bakom boken som Niinistö kritiserat mest, säger att det behövs en granskning kring en president som är såpass populär.

– Man behöver belysa om det uppstår sfärer av tystnad kring en sådan person, och då menar jag inte att det skulle vara presidenten själv som skapar dem, utan omgivningen kan skapa tystnad.

Niinistö sade att hans medverkan i alla böcker hade tagit alldeles för mycket tid.

– Det är så gott som omöjligt, då det finns totalt 1 200 sidor och på nästan varje sida någon hänvisning till mig. Men, vad är det vidare, många träd har fällts för att de här böckerna ska skulle bli tryckta.

Tillställning hade väckt uppmärksamhet i förväg redan på grund av hur den kom till. Initiativet om att presidenten skulle ställa upp i en debatt nådde bokmässan från presidentens kansli. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Dörröppnarsamtal med Putin

Som i den tidigare debatten i offentligheten gick meningsutbytet på högvarv om vissa episoder – presidentens möte med Vladimir Putin i Sotji, händelserna då presidenten träffade arbetsmarknadsparterna om konkurrensavtalet, och turerna kring Fortum och Fennovoima. Presidenten har tidigare avfärdat att han skulle ha utövat inflytande i inrikespolitiska frågor.

Niinistö riktade udden mot Nurmi, och pressade på varför boken gett upphov till rubriker om att Niinistö "kommenderat" fram en lösning där Forum går med i projektet.

Medan Nurmi svarade replikerade Niinistö att "jag har nästan lust att rekommendera att du byter yrke".

Niinistö vidhöll att hans enda roll varit ett slags dörröppnarsamtal med den ryska presidenten, där han frågade huruvida det var möjligt för Fortum att diskutera köp av vattenkraft av Gazprom, vilket Fortum ville.

– Min roll slutade där. Varför utredde ni inte det, säger Niinistö, som också dömde Nurmis och Mörttinens bok som "skrap på ytan" och att man "knappt känner igen vem biografin handlar om".

"Klassisk härskarteknik"

Lauri Nurmi säger till HBL efter debatten att han var överraskad över att presidenten "visar att han är irriterad och arg".

– Jag tycker det är problematiskt. Det han är irriterad på är sådant som intervjuade personer fört fram med eget namn, säger Nurmi.

Niinistö verkade ha publiken på sin sida, han fick applåder och var tydligt populär på bokmässan. Lauri Nurmi tycker att det visar på hur viktigt det är med granskande journalistik och litteratur.

– Om hans popularitet påverkar journalister och författare skulle det vara problematiskt, säger Nurmi som understryker att han i boken för fram både positiva och kritiska saker kring presidenten.

Om Fortumhändelserna säger Nurmi att presidentens frågor petade på småsaker som ordval.

– Det är en klassisk härskarteknik. När presidenten för fram att det är viktigt att Fortum medverkar är det ett slags maktbruk. Sedan är det småaktigt att diskutera om man kallar det kommendering, makt, påtryck. De viktiga är att föra fram maktbruket, och nu vet vi ju efter detta, att han diskuterat Fortum med Putin. Det har vi fått ut i offentligheten och det är jag glad för, säger Nurmi.

Presidenten kommenterade inte debatten efteråt utan fokuserade på att signera böcker.

Journalisten Lauri Nurmi kritiserades hårdast av presidenten. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Åbo framför Helsingfors

Tillställning hade väckt uppmärksamhet i förväg redan på grund av hur den kom till. Initiativet om att presidenten skulle ställa upp i en debatt nådde bokmässan från presidentens kansli.

Från början var det tänkt att bara Risto Uimonen och Tuomo Yli-Huttula skulle diskutera med presidenten. Författarna bakom den bok som presidenten riktat mest kritik emot – Mäntyniemen herra av Lauri Nurmi och Matti Mörttinen – var inte med enligt planen. Nurmi fick en inbjudan via bokmässan senare, då upplägget debatterats i offentligheten.

Tuomo Yli-Huttula inledde diskussionen med att öppna upp sin egen roll i det hela.

– Egentligen hade idén fötts redan innan någon bok var på marknaden, och jag har försökt puffa på presidenten i den här frågan, säger Yli-Huttula.

– Ja, och du föreslog Helsingfors bokmässa, men jag rättade till det och sade att låt oss nu gå på den riktiga bokmässan, inflikar Niinistö och river ner applåder i Åbo.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning