Debatt om skatteparadis: ”Äntligen ett genombrott!”

Mot grå ekonomi. Företag som deltar i offentliga upphandlingar uppmanas att öppet redovisa för finanserna. Thomas Wallgren (SDP) tror att Helsingfors kan visa exempel globalt. Bild: Karl Vilhjálmsson

– Världen kan ta efter Helsingfors, säger Thomas Wallgren (SDP)

Politikerna i Helsingfors lever nu upp till ett principbeslut från 2012 då stadsfullmäktige bestämde att staden på allvar tar itu med grå ekonomi och aggressiv skatteplanering. Thomas Wallgrens förslag är att företagen som deltar i stadens anbudsförfaranden uppmanas att öppet redogöra för finanserna. Men enkel är saken inte för politikerna, det visade onsdagskvällens omröstning då rösterna föll 42 mot 38 för Wallgrens motion.

– Det är en seger för ökad öppenhet, säger Thomas Wallgren. Enligt honom får beslutet internationellt genomslag.

– Vi är först i världen. Viktiga rörelser startar ofta från lokal nivå.

Alternativet var ett utlåtande enligt vilket ärendet är slutbehandlat och "staden gör vad den kan". Kravet på frivilliga redogörelser blottar företag som väljer att hålla inne med information och då riskerar dålig publicitet.

Wallgren har kämpat i fem år och tidigare på hösten fick hans förslag tummen ned i stadsstyrelsen. Motionen slussades ändå vidare till stadsfullmäktige. Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och har alltid sista ordet i fråga om motioner. Där blev det seger.

Typ alla i stadshuset är ju för större insyn och de allra flesta har också dubier som gäller aggressiv skatteplanering. Varför är det så svårt ens med frivilliga åtgärder?

– Skatteparadisföretagen är mäktiga aktörer. De försvarar skickligt sina intressen och det märks även i stadsfullmäktige.

Samlingspartiet har varit konsekvent emot Wallgrens förslag som "krånglar till affärerna". Det var avgörande att de små partier som KD och C backade upp motionen. Utgången avgjordes definitivt när också flera gröna politiker anslöt.

Nu väntar en ny beredning och ny omgång i stadsstyrelsen, och efter det är det igen dags för fullmäktige. Det kommer att ta lite tid men slutresultatet ska vara det som Thomas Wallgren och många med honom arbetat för. Fullmäktiges beslut kommer lägligt då politikerna snart diskuterar en upphandling som gäller funktionshindrade och är värd 90 miljoner euro.

Företag med verksamhet i flera länder som deltar i Helsingfors anbudsförfarande ombeds att tillsammans med sina offerter lämna in en landsspecifik skatterapport, boksluts- och beskattningsuppgifter och en jämförelsekalkyl över skatterna.

Av bolag som är verksamma i Finland begärs en jämförelsekalkyl över skatterna.

Staden publicerar de ekonomiska rapporter som getts i samband med offerterna samt uppgifter om vilka bolag som i detta sammanhang har underlåtit att lämna in de frivilliga rapporterna i fråga.

Källa: Helsingfors stadsfullmäktiges handlingar

Helsingfors säger ja till frivillig granskning Nu svarar Saml i skatteparadisfragan: SDP är populister

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning