Solpaneler investering på lång sikt trots rekordlåga elpriser

Under ett år har elpriset rasat från rekordhögt till minus. De som investerat i egna solpaneler måste betala för elen de själva producerar.

Christer Nyman är verksamhetsledare för Solenergiföreningen i Finland. Han berättar att gröna värderingar fortfarande väger tungt när finländarna investerar i egna solkraftverk.
Harald Grönstrandharald.gronstrand@hbl.fi
27.05.2023 05:02
När elpriset sköt i höjden ökade också finländarnas intresse för att installera egna solpaneler på sina tak. Men nu har priset på el ändrat drastiskt. I fjol höstas kunde en kilowattimme kosta runt 70 cent – nu har läget till och med varit sådant att priset legat på minus.
Vad betyder det här för konsumenten och solpanelägarna? Måste de betala för elen de producerar? Och lönar det sig alls att investera i ett eget solkraftverk hemma med så låga priser?
HBL ringde Christer Nyman som är verksamhetsledare på Solenergiföreningen i Finland. Han säger att intresset för egna solpaneler fortsätter vara högt.
– Dels gjorde de höga elpriserna att intresset ökade, men dels har också priset på solpaneler sänkts. Det är två faktorer som påverkat intresset, säger han.

Ingen större ekonomisk smäll

Nyman berättar att kraftverken hos småproducenter ofta rör sig i storleken mellan några kilowatt upp till 6–7 kilowatt.
– Men det finns nog de som har större kraftverk som är upp till 20 kilowatt.

Hur påverkar de negativa elpriserna de som har egna solpaneler?

– Ja, främst betyder det negativa priset att de betalar för elen de säljer till elnätet. Men det går ju att stänga av produktionen om man är sparsam, eller se till att konsumera allt.
Christer Nyman säger att det inte rör sig om några stora summor solpanelsägare nu måste lägga ut för att ”sälja” sin egen produktion till elnätet.
I torsdags låg elpriset stora delar av dagen på minus 0,22 cent per kilowattimme. Eftersom husägare använder olika mycket elektricitet är det svårt att jämföra vad priset innebär för ett medelstort solkraftverk hemma hos någon, men det rör sig kring 10–20 sålda kilowattimmar per dag.
Översatt till euro skulle det här innebära att solpanelägaren skulle ta en ekonomisk smäll på mellan 2 och 4 cent, förutsatt att det varit minuspris hela dagen.
– Det är småsummor det är frågan om, säger Nyman.

Investering på lång sikt

Frågan blir då om det med de billiga elpriserna verkligen är rimligt att investera i ett eget solkraftverk där hemma. Christer Nyman säger att det är svårt att räkna om man ser på ett direkt återbetalningspris, alltså när energiproduktionen kompenserat för motsvarande inköpta energimängd.
– Solpaneler är ju en långsiktig investering. De är där och fungerar i tjugo trettio år, och vi vet inte vilka elpriserna är om tio år, säger Nyman.
Han säger att det inte lönar sig att stirra sig blind på hur prisläget ser ut i nuläget.
– Dessutom finns det fler faktorer som påverkar, som självförsörjning och gröna värderingar, säger Nyman.

ANDRA LÄSER