FN varnar för följderna: Kraftiga befolkningstapp i sydöstra Europa

FN varnar för följderna av dramatiskt minskande befolkningar i sydöstra Europa. När unga människor söker sig utomlands blir det ett hot mot ländernas möjligheter att upprätthålla sociala skyddsnät och samhällsservice, påpekar FN:s befolkningsfond UNFPA:s enhet för Östeuropa och Centralasien.

Ett bostadsområde i Sofia, Bulgarien. Arkivbild.
22.10.2019 12:51 UPPDATERAD 22.10.2019 12:52
Nio av tio av de länder i världen vars befolkning minskar mest finns i östra och sydöstra Europa, enligt enhetschefen Allana Armitage.
– Färre barn och hög utvandring betyder att befolkningarna i sydöstra Europa blir mindre och äldre, och till skillnad mot (länderna i) Västeuropa fyller inte invandring upp luckorna, säger hon.
FN-fondens prognos pekar mot att mellan 1995 och 2035 kommer andelen äldre än 65 år att fördubblas i de flesta av de aktuella länderna. I vissa länder kan andelen bli tre gånger så hög.
Till 2050 spås Bulgarien ha tappat en fjärdedel av sin befolkning på grund av större utvandring än invandring och låga födslotal.

ANDRA LÄSER