Deadline för riksdagsgrupperna klockan 12 – HBL följer med Antti Rinnes presskonferens

Klockan 13 på tisdag håller Antti Rinne (SDP) en presskonferens. Efter valborg kommer han att föra diskussioner med riksdagsgrupperna. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

I dag går tidsfristen ut för riksdagsgrupperna att svara på regeringssonderarens frågebatteri. Antti Rinnes presskonferens startar klockan 13.

Socialdemokraternas partiordförande och tillika regeringssonderare Antti Rinne har begärt svar på elva temaområden av de andra riksdagsgrupperna.

Rinne vill bland annat veta riksdagsgruppernas syn på att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, utveckla nationalspråkens ställning i Finland, utveckla arbetslivet och familjeledigheterna, revidera systemet för social trygghet och revidera social- och hälsovården.

Senast i dag klockan 12 måste grupperna ge sina svar till Rinne. De gröna och Centern presenterade redan sina svar på måndagen. Alla svar publiceras på riksdagens webbplats klockan 13 samtidigt som Rinne håller en presskonferens om hur regeringsförhandlingarna framskrider.

Rinne har tidigare konstaterat att de egentliga regeringsförhandlingarna redan kan inledas den 6 maj. Förra veckan skruvade han ner förväntningarna på den tajta tidtabellen och sade att regeringsförhandlingarna mer troligt inleds den 8 maj.

1. Finland arbetar för koldioxidneutralitet och naturens mångfald.

a. Förbinder ni er att begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader?

Förbinder ni er till att Finland ska var koldioxidneutralt 2035 och koldioxidnegativt strax efter det?

b. Vilka åtgärder anser ni krävs för att bekämpa klimatförändringen i olika samhällsområden?

c. Vilka är de mest centrala åtgärderna för att bevara och förbättra naturens mångfald?

2. Finland med globalt inflytande.

a. Hur ska Europeiska unionen utvecklas? Vilka är de mest centrala målen för Finland som ordförandeland?

b. Kan ni stödja den linje för Finlands utrikespolitik som man senast kommit överens om?

c. Vilken roll ska Europa ta i samarbetet med Afrikanska unionen för att utveckla Afrika?

d. Accepterar ni att Finlands finansiering av bistånd höjs till 0,7 procent av bnp? Inom vilken tidsram ser ni det som möjligt?

3. Finland – en trygg rättsstat.

a. Beskriv er uppfattning om Finland som rättsstat och berätta om era åtgärder för att stärka den. Hur skulle ni stärka mänskliga rättigheter i Finland? På vilket sätt är ni redo att stödja nationalspråkens ställning i Finland?

b. Vilken är er uppfattning om kvalitet i beredningen av lagstiftning och är ni redo att godkänna lagberedning som utgår från kommittéer?

c. Vilka är de inre säkerhetsriskerna och hur skulle ni stärka landets säkerhet?

d. Är ni redo att stödja den linje i Finlands utrikespolitik som man senast kommit överens om?

4. Livskraft i Finland.

a. Ser ni att Finland kan bygga ny exportbaserad tillväxt genom lösningar på klimatkrisen och andra megatrender? Ser ni det som nödvändigt att göra upp en strategi för en livskraftig hållbar ekonomisk tillväxt? Vilka är då huvudpoängerna?

b. Hurdana åtgärder behövs för att utveckla metropolområdet, växande stadsområden, regionala centrum och glesbygden?

c. Hur skulle ni garantera Finlands trafikinfrastruktur och utveckla den? Hur ska ni finansiera er lösning?

5. Tillit och jämlikhet på arbetsmarknaden.

a. Hur skulle ni utveckla bestämmelserna om arbetet i samarbete med arbetsmarknadens parter? Godkänner ni de nuvarande bestämmelserna som minimikrav för arbetslivet?

b. Hur skulle ni förnya familjeledigheterna?

c. Vilka är era mest centrala lösningar för att främja jämställda löner?

6. Hållbar ekonomi.

a. På vilket sätt skulle ni se till att sysselsättningsgraden höjs klart över 75 procent på 2020-talet?

b. Beskriv de faktorer som kan garantera hållbara offentliga finanser, speciellt då man beaktar befolkningsutvecklingen.

7. Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland.

a. Hur skulle ni stärka vårdtjänsterna och socialbidragen? Beskriv speciellt åtgärderna för att stärka tjänsterna för äldre. Vilka är era åtgärder för att minska fattigdom bland barnfamiljer?

b. Hur ska ni finansiera åtgärderna? Beskriv era åtgärder konkret.

c. Vilka faktorer anser ni skapar ojämlikhet i samhället och hur skulle ni minska på det?

8. Kunskap, bildning och innovationer.

a. Anser ni att det behövs mer investeringar, forskning och utbildning för hållbar ekonomisk tillväxt? Beskriv era åtgärder konkret.

b. Anser ni att hela årskullen bör få utbildning på minst andra stadiet? Beskriv era åtgärder för att nå målet.

c. Hur skulle ni se till att inlärningen fortsätter genom hela arbetskarriären?

d. Hur skulle ni främja kulturens ställning i Finland?

9. En helhetsreform av socialskyddet kräver flera valperioder. Är ni redo att slå ihop olika bidrag och godkänna en gemensam bidragsnivå, trots olika orsaker till bidraget, för att främja sysselsättningen, höja utbildningsnivån, minska fattigdom och ojämlikhet och förbättra deltagandet i samhället?

10. Skicka era utgångspunkter för att förnya social- och hälsovården.

11. Är ni redo att delta i en majoritetsregering som leds av Socialdemokraterna och vilka är era möjliga knäckfrågor?

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning