Gnäll är en mycket underskattad drivkraft i samhället

"För mig är inte gnäll något negativt ord. Det är ofta ett uttryck för en relevant synpunkt, som kan bli en viktig del i kommande beslut."

02.12.2021 09:45
Min mejlbox fylls av reklam för olika ledarskapsutbildningar. Tidningar gör helsidesreportage om unga företagare som tagit sig an de senaste ledarskapstrenderna. Innovativitet byggs i kreativa miljöer. Ledarskapet skall vara inkluderande. Disruptiva innovationer. Elon Musk. Bla, bla, bla.
Om människor bara skulle veta hur stor del av all förändring vi ser i samhället som egentligen har sitt ursprung i att vissa människor på möte efter möte orkar gnälla om något som de flesta andra i rummet inte orkar lyssna på. Så ser ledarskapet ofta ut i praktiken.
För att en sanering av ett daghem skall göras krävs ofta att någon orkar lyfta upp frågan i tid och otid, tills ett beslut kommer till. Detsamma gäller vägar som skall asfalteras, nya förmåner som tas i bruk, stöd som riktas någonstans, grönområden som anläggs, satsningar på vattenrening, strängare utsläppsnormer, lagstiftning som blir till, flyglinjer som öppnas.

ANDRA LÄSER