Museichefer: Dags för kontrollerad öppning av verksamheten

Museichefer vill öppna dörrarna till Finlands museer.
I och med att lagen om smittsamma sjukdomar förnyas borde det bli möjligt att gradvis öppna landets museer, med regler för hur det ska göras på ett säkert sätt. Det skriver fyra tunga museichefer i ett gemensamt utlåtande på onsdagen.
Risto Ruohonen, generaldirektör Finlands Nationalgalleri, Marja Sakari, museichef vid Ateneum, Leevi Haapala, museichef vid Kiasma och Kirsi Eskelinen, museichef vid konstmuseet Sinebrychoff, står bakom skrivelsen.
De menar att den finländska coronabekämpningen varit lyckad, men att den skett till priset av en ekonomisk nedgång och ett fortsatt tryck på skattefinansierad verksamhet. De instämmer i riksdagens kulturutskotts utlåtande om att "ett antal sektorer, såsom museer och bibliotek, genom särskilda arrangemang har uppnått mycket säker verksamhet” men betonar att museerna efter nedstängningarna våren 2020 visade att de kunde öppna verksamheten restriktivt, kontrollerat och med beaktande av hälsosäkerheten:
"Vi har förutsatt att besökarna använder munskydd i museets utrymmen, och vår kunniga servicepersonal har uppmanat besökarna att hålla tryggt avstånd. De konstvänner som har besökt våra museer har följt hälsorekommendationerna på ett berömvärt sätt."
ANDRA LÄSER