Statsminister Sanna Marin får prestigefylld titel av amerikanskt universitet

Sanna Marin tilldelas titeln hedersdoktor av New York University i maj.

Sanna Marin utnämns till hedersdoktor i maj.
Emil Teirfolkemil.teirfolk@ksfmedia.fi
22.03.2023 21:47 UPPDATERAD 22.03.2023 21:52
Statsminister Sanna Marin tilldelas titeln hedersdoktor av New York University. Titeln är det högsta erkännandet som kan ges av ett universitet. 
I universitetets motivering beskrivs Marin bland annat som en representant för en ny generation av europeiskt ledarskap som berömts för sitt stabila och gedigna ledarskap under covid-19-pandemin. 
Marin kommer att vara huvudtalare på universitetets festtillfälle, där bland annat universitetets priser för i år delas ut. Ceremonin äger rum den 17 maj i år på Yankee Stadium-arenan i New York.
Det är första gången Marin tilldelas titeln.
Övriga som promoveras är Nobelpristagaren i kemi, Carolyn Bertozzi, balettdansaren Misty Copeland och matematikern Freeman A. Hrabowski.
New York University, som grundades 1831, är ett av världens högst rankade universitet. Det är ett av de största privata universiteten i USA med omkring 65 000 studerande.
Helsingin Sanomat var först med nyheten i Finland.

ANDRA LÄSER