Majoritet vill hålla kommunala löner oförändrade

Största delen av finländarna verkar vilja hålla de kommunalt anställdas löner på samma nivå som nu.

I en undersökning som stiftelsen Kunnallisalan kehittämissäätiö låtit göra uppger två av tre att de inte vill vare sig höja eller sänka de kommunala lönerna i nästa förhandlingsrunda.
Av tjänstemannacentralen STTK:s medlemmar vill 73 procent, av FFC:s medlemmar 72 procent och av Akavas 60 procent att lönerna hålls oförändrade. En majoritet av FFC-medlemmarna vill ändå att barnskötare, sjukskötare och städare ska få mer i lön än de får nu.
Mer än två tredjedelar vill sänka kommun- och stadsdirektörernas löner.
Undersökningen gjordes av TNS Gallup, som intervjuade över tusen finländare. Felmarginalen är omkring tre procentenheter i vardera riktningen.

ANDRA LÄSER