Anlägg ett minnesmärke

Det vore en påminnelse om att vårt ansvar för de utsatta och lidande sträcker sig utöver dessa tragedier och gäller också i dag.

18.12.2016 05:50
Nu när Guggenheimmuseet röstats ned av stadsfullmäktige är det tid att inleda en konstruktiv diskussion om vad tomten i Södra hamnen kan användas till. Den har stor betydelse för hur staden ser ut och skall inte vara en parkeringsplats.
Mitt förslag är att där anläggs en park som samtidigt är ett minnesmärke över de judar som under andra världskriget utvisades från Finland till sin död – och över alla dem, judar och andra, som då inte fick en frizon här i landet på grund av den förda politiken. Flera saker talar för detta. För det första vore det ett sätt att hedra offren och att erkänna vårt eget ansvar för besluten som fattades, i stället för den ryggmärgsreaktion – ”vi är själva offer” – som så ofta präglar finländsk självförståelse. För det andra vore det en påminnelse om att vårt ansvar för de utsatta och lidande sträcker sig utöver dessa tragedier och gäller också i dag. För det tredje skulle ett sådant beslut bidra till att lyfta vårt land ur det moraliska bottenläge där det av olika skäl nu befinner sig.
Platsen är utmärkt – den är genom sin centrala belägenhet tillräckligt betydande och genom sin närhet till hamnen naturligt förbunden med ämnet. Jag uppmanar stadens beslutsfattare att inleda en diskussion om detta.

Michel Ekman

Helsingfors

ANDRA LÄSER