Det ockulta lockar unga utbildade stadsbor – målet är att förhäxa patriarkatet

Intresset för nyandlighet och olika esoteriska praktiker ökar särskilt bland unga, utbildade, storstadsboende kvinnor. Samtidigt har häxan blivit en symbol för systemkritik och frigörelse.

Mirva Helenius, Ida Henrikson och Rebekka Clarke har alla olika syner på häxeriet, men ser det som en fördel, inte ett hinder. Alla får vara häxa på sitt eget sätt.
En rörelse. En revolution. En frizon. Inga anspråkslösa mål, men som Macbeths häxor skanderade: fördubbla mödan, mödan fördubbla.
ANDRA LÄSER