Ny detaljplan för Alberga idrottspark klar – plats för idrottshallen Kameleonten

Planeringen av Alberga idrottspark har tagit ett steg framåt när stadsplaneringsnämnden i Esbo beslutat att ge grönt ljus för en ny detaljplan. Det här är välkommet för byggandet av idrottshallen Kameleonten vars bakgrundskrafter siktar på en byggstart våren 2021.

Så här kan idrottshallen Kameleonten se ut i Alberga idrottspark.
Stadsplaneringsnämnden i Esbo har godkänt den nya detaljplanen för Alberga idrottspark. Idrottsparken ska få ett lyft med nya bollplaner, en konstisbana och en allaktivitetshall. Utvecklingen av området hänger också ihop med de projekt som Esbo stad genomför just nu. Den nya skolan Monikko byggs och Leppävaaran lukios byggnad ska renoveras. Det finskspråkiga gymnasiet är ett idrottsgymnasium. I stadens planer har en längre tid funnits tanken på att öka parkens attraktionskraft och utbudet ska också svara på behov för eleverna i områdets skolor.
För allaktivitetshallen Kameleonten finns en tomt reserverad. Kameleonten skulle bestå av en stor hall och fyra idrottsplaner. Dessutom skulle hallen inrymma serviceutrymmen för staden. För ett år sedan var Kameleonten framme i stadens beslutsfattande organ. Efter många svängar kring finansieringen och tidtabellen gav stadsstyrelsen grönt ljus för projektet med att gå i borgen för ett lån för bygget av hallen. Budgeten för hallen uppgår till 27 miljoner euro. Staden går i borgen för ett lån på 25,3 miljoner euro. Den resterande delen ska Ungdomsföreningen Logen i Gröndal, som står bakom Kameleonten, få in med att bland annat sälja sin nuvarande tomt där ungdomsföreningshuset står i Gröndal. Enligt tidigare uppgifter har tomten värderats till 500 000 utan en byggrätt.
– Jag kan inte säga något mer än att vi fortsätter arbetet för att tomten skulle planeras. Vi hoppas kunna sälja tomten så snabbt som möjligt, men det beror på hur snabbt planeringen framskrider på tomten, säger Kameleontens projektchef Patrik Gustafsson.

Hur får ni ihop den totala finansieringen?

– Finansieringen utgörs av lånet, de pengar vi får från försäljningen av tomten, tipsmedel och understöd från Närings-, trafik- och miljöcentralen. Vi har också varit i kontakt med fonderna, men intresset har varit svalt.
Gustafsson räknar med att starten för byggandet av hallen kunde vara våren 2021. Detaljplanen för idrottsparken ska ännu godkännas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige senare i vår.

ANDRA LÄSER