De våldtagna flickorna är offer också för rådande sexualkultur

Bild: Wilfred hildonen

Samtalar man om den sexkultur som råder i Finland och vilken inverkan den har på de brott som begås – oavsett om de begås av utlandsfödda eller Finlandsfödda?

Finland skakas av sexövergrepp. Statsministern, inrikesministern och kulturministern reser till Uleåborg. Presidenten meddelar: "gärningarna ... chockerar oss med sin omänsklighet. ... Det är ohållbart att vissa personer som ansökt om asyl ... och till och med personer som beviljats asyl har fört ondska med sig ..." (HBL 13.1).

Det rapporteras knapphändigt, men tillräckligt för att spä på främlingsfientligheten. Vissa politiker utnyttjar dessa tragedier för att stärka sin xenofobiska politik. Hade dessa brott begåtts av finländska män hade knappast regeringstrion rest till Uleåborg.

Med över fyra decenniers erfarenhet av muslimska länder inser jag att det är olika kulturer som kolliderar, människor med olika bakgrund gör varandra illa. Det är lätt att döma "förövare" och ha sympati för "offret". Men är det så enkelt? Jag anser att den muslimska sexualkulturen ligger i ett dike – och den finländska i det motsatta. Få går mitt på vägen, det vill säga har en sund syn på sex och respekt för en annan medmänniskas integritet.

Med västerländsk syn på jämställdhet tar vi lätt avstånd från segregationen mellan män och kvinnor. Många unga muslimska asylsökande har ingen sund erfarenhet av det motsatta könet. Med sig har de föreställningar som gör att de ser ner på finländska flickor. De missförstår de signaler som flickorna sänder ut.

Hattalet florerar på sociala medier: "De ska inte komma hit och våldta våra flickor." En del drar alla asylsökanden över en kam, speciellt om man inte känner några. Jag känner många. Både de som lever i Afghanistan och de som kommit hit för att söka skydd. Jag ser dem som medmänniskor, en del av dem vilsna traumatiserade unga män. Många har väntat över tre år för att få klara besked om de får stanna i Finland.

Är det så att principen om att inte dömas skyldig innan domstolsbeslut bara gäller finländare? Är man född utomlands är man per definition skyldig utan rättegång?

"De måste lära sig våra spelregler". Får de det? Hur mycket satsas på verklig förståelse av hur det är att leva i Finland? De har haft föreläsningar om vad man inte får göra. Har de tagit det till sig? Hur är "våra spelregler"? Hur agerar människor i dag när det gäller sexuella relationer? Samhället kämpar med att komma till rätta med det dike som så många ligger i. Nu ska det stiftas en lag om "samtycke" för sex, vilket är bra i denna förvirrade tid.

"Sexualbrott mot barn är motbjudande". Naturligtvis. Men är dessa flickor offer enbart för utövare av utländsk härkomst? Är de inte också offer för den sexualkultur som råder. Och hur har dessa 13–15-åriga flickor interagerat med männen? Jag har sett hur unga flickor tjusas av artiga, trevliga, unga utländska män.

Politiker kräver höjda straff. Men samtalar man om den sexkultur som råder i Finland och vilken inverkan den har på de brott som begås – oavsett om de begås av utlandsfödda eller Finlandsfödda?

Kollisionen mellan olika kulturer måste analyseras. Då är det viktigt att den egna kulturen belyses så att samhället kan göra de korrigeringar som behövs för att barn och unga inte ska utsättas för sexuella trakasserier eller grova brott.

Presidenten "efterlyser öppna och sakliga diskussioner ... och betonar vikten av noggrant övervägda beslut". Han menar att vissa asylsökanden har "fört ondska med sig" till Finland. Men den "ondskan" finns redan här. Rättspsykolog Julia Korkman anser att det är "viktigt att kunna föra en vettig diskussion om olika kulturella skillnader, som till exempel hur människor tolkar varandras signaler".

Hur sker dessa diskussioner? Det viktiga är att ha en realistisk syn på våra medmänniskor med brister och trångsynthet, och i allt förmedla respekt och kärlek – därför att vi alla är människor på denna jord.

Jan Tunér Raseborg

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning