De tysta skrikande orden

Bild: Jenny Lucander

Då döden kommer tillräckligt nära får den vårt språk att falla samman. Vissa erfarenheter verkar omöjliga att böja in i ordens system. Ändå görs det, och med avstamp i Ursula Andkjær Olsens diktsamling Utgående farkost utforskar Malin Kivelä den tysta litteraturen, den som trevar sig mot det obeskrivbara.

De som säger: ett liv upphör som gräs som trampas platt doften ligger precis intill medvetandets gräns DE LJUGER Det verkar skrivas många böck...