De svenska samtalen till Kyrkans samtalstjänst ökade med över 50 procent

Borgå stift koordinerar den svenska samtalstjänsten. I fjol tog man emot över 550 samtal på svenska. Bild: Sören Jonsson/SPT

Totalt hanterade Kyrkans samtalstjänst över 50 000 samtal på finska och svenska i fjol.

De svenskspråkiga samtalen till och chattdiskussionerna med Kyrkans samtalstjänst ökade med över 50 procent i fjol, meddelar evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Totalt hanterade samtalstjänsten över 550 samtal på svenska. Antalet finska samtal var drygt 49 700, vilket är en ökning med 16 procent.

De flesta samtalen handlade om vardagliga saker som människorelationer, välbefinnande, sjukdom och ensamhet. Ungefär var tjugonde ville prata om tro och meningen med livet.

Drygt 940 personer från församlingar och kyrkliga samfälligheter deltog i jourverksamheten under fjolåret. Den svenska jouren var öppen varje dag klockan 20–23 medan den finska jouren var öppen dagligen klockan 18–1, förutom fredagar och lördagar då jouren var öppen ända till klockan 3 på morgonen.

Kring 5 300 av de finska samtalen var chattdiskussioner. Av de svenska samtalen var nästan 270 chattdiskussioner. Den svenska chatten var öppen måndagar till torsdagarklockan 19–21 och den finska vardagar klockan 12–20. De svenska chattdiskussionerna ökade medan de finska minskade.

Kyrkans samtalstjänst är en konfidentiell, anonym och icke-kommersiell tjänst, som är öppen för alla. Den svenska tjänsten koordineras av Borgå stift.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning