De svagaste röst måste få höras

Jag har i flera år har känt en stark oro för hur de svagaste i samhället, de som inte orkar eller kan stå på sig och begära sina rättigheter, skall få sina röster hörda i reformen. Det har ännu inte fattats något beslut om hur organiseringen av rehabiliteringen inom social- och hälsovårdssektorn kommer att se ut. Det vi vet i dag är att det fram till 2025 kommer att vara FPA som står för förverkligandet av rehabiliteringen. Men efter detta är det tänkt att varje individ får en egen personlig budget för vilken de skall "köpa" service till personlig assistans, rehabilitering, hemhjälp, hjälpmedel med mera. Ingen vet vad priset för dessa olika tjänster blir, vilka som får erbjuda tjänsterna etcetera. Som jag ser det har reformen en möjlighet att avveckla överlappande funktioner och förhoppningsvis se till att denna patientgrupps behov hörs och syns och att de inte skall behöva skickas runt från lucka till lucka. Detta vill jag arbeta för om jag blir invald.

Heidi Abrahamsson, Samlingspartiet, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Närvårdare Pia Lemberg studerar vidare på läroavtal: ”Vård i livets slutskede ligger nära mitt hjärta”

Mer läsning