De svaga må dö?

Kostnaderna i pengar kommer därtill att bli mycket höga, betydligt högre än vad intäkterna av försäljningen av dryckerna innebär.