De stora städerna gynnas av högkonjunkturen

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Den ekonomiska tillväxten har balanserat de stora städernas ekonomiska situation. Trots det fortsätter den kommunala skuldsättningen.

Enligt Helsingfors stadskansli är det endast Lahtis, Helsingfors och Esbo som räknar med ett ekonomiskt överskott i år. I Jyväskylä är utgifterna och inkomsterna i balans men Tammerfors, Vanda, Åbo, Kuopio och Kouvola kommer att drabbas av ett ekonomiskt underskott i år.

Skuldsättningen i de stora städerna ökar 2018 med omkring 693 miljoner euro i jämförelse med skuldbördan 2016. De sammanlagda investeringarna i de tio största städerna växer därtill med 202 miljoner euro. Med undantag av Helsingfors och Vanda tar alla stora städer ytterligare lån för att balansera ekonomin och täcka de växande utgifterna.

Kommunernas intäkter från kommunalskatten beräknas inte öka i år men tack vare högkonjunkturen gör företagen bättre resultat, vilket innebär att samfundsskatten kommer att inbringa cirka 229 miljoner euro högre kommunala inkomster. Detta är en ökning på 28 procent i jämförelse med städernas bokslut från 2016.

Uppgifterna bygger på en budgetgranskning av landets stora städer. Rapporten publicerades av Helsingfors stadskansli.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning