De simmar mot dataströmmen

Vattentät metod. En smart fuktighetsmätare avger alarm per SMS eller e-post vid vattenläckage och ger inte upp förrän kunden kvitterar meddelandet, förevisar Tom Lindblad från dataoperatören Connected Finland. Bild: Karl Vilhjálmsson

Prylarnas internet är redan här, men den exponentiella datakonsumtionen skriker efter lättare och billigare lösningar. En lightversion erbjuds av företaget Connected Finland.

Vi konsumerar allt mer video och multimedia via webben, vilket belastar data- och mobilnäten. Samtidigt talas om det industriella internet med allt fler uppkopplade prylar – vilket betyder att energiförbrukningen och kostnaderna måste hållas i styr.

– De traditionella operatörerna breddar ut kapaciteten med 4G och 5G, men vi går åt rakt motsatt håll: mot det lilla, billiga och energisnåla, inleder Tom Lindblad från företaget Connected Finland, som definierar sig som en operatör inom prylarnas internet.

– Till skillnad från stora mobil- och dataoperatörer förmedlar vi varken samtal, röst eller video. I stället samlar vi in små meddelanden från små prylar med sensorer.

Connected Finland har nyss färdigställt ett eget nationellt nätverk med basstationer. Samarbetspartnern är franska Sigfox, vars moduler kan installeras på i princip vilken pryl eller sensor som helst.

Tack vare specialbyggda silikonchips sänder tekniken ut små meddelanden som kräver minimala mängder elektricitet, vilket förlänger batteriets livslängd till 5–10 år. Räckvidden räknas i hundratals kilometer. Det minskar behovet av basstationer och sänker kommunikationskostnaderna. Det behövs varken sim-kort eller datakontakt via GSM-nät, något som i regel kräver daglig laddning av batterier.

Alarm i realtid

Dags att utföra ett test. Ur en väska full med prylar plockar Lindblad fram en fuktighetssensor och doppar den i ett vattenglas. Inom 15 sekunder plingar ett på förhand programmerat varningsmeddelande in i mobiltelefonen eller i e-posten: Vattenläckage, våning 1.

– Om jag inte kvitterar att jag läst Sms:t ringer en robot snart upp mig. Våra hem och fastigheter är redan nu fulla av apparater och alarm som börjar tjuta vid utslag – men om du inte råkar vara på plats är det inte så stor nytta, förklarar Lindblad.

Perfekt för en studentlya, skrattar fotografen i bakgrunden.

Fastighets- och försäkringsbranschen är den primära tilltänkta kundkretsen. Det handlar om att minimera skador. Lindblad har själv överraskats av hur viktiga temperaturmätningar är: i fastigheter, hem, industrier och kylkedjan för livsmedel.

– En annan stor tillämpning är fuktighetsmätning inom byggbranschen, till exempel hos betong. Likaså vill många mäta luftkvalitet, samt CO2-halter i kontor.

Den så kallade LPWA-tekniken kan drivas hos sensorer vid säkerhets- och övervakningssystem i hem, båtar, stugor och hyrbilar. Via en mini-gps kan djurägare spåra sin bortsprungna hund eller katt. Ett franskt företag har nyss utvecklat klockor för äldreomsorgen som upptäcker ifall en patient plötsligt faller.

– Jag blir nästan lite arg då jag tänker vilka chanser finländska bolag missar här, säger Lindblad.

Uppkopplade kossor

Bara fantasin sätter gränser för tillämpningsområdena: intervjun gör ett sidospår i form av idékläckning kring allt från fångvård till parkering. Via sensorer går det att registrera bland annat vibrationer och ljus, samt fyllnadsgraden i cisterner och tankar.

– Likaså kunde man mäta hur frakten rör på sig inuti en långtradare, ett skepp eller ett flygplan. Sensorer kan registrera temperaturer eller ångbildning vid kemikalie- och bränsletransporter, illustrerar Lindblad.

Likaså kan jordbrukare dra nytta av tekniken.

– Det finns temperatursensorer som lokaliserar boskap och läser av eventuella feberutslag. Det går även att mäta vatten- och pH-värden i marken.

Datakostnaden per månad per pryl räknas i tiotals cent. Nätverket använder den licensfria frekvensen 868 MHz,

– Det begränsar antalet meddelanden per dag till 140, liksom mängden data per paket till 14 bytes, avslöjar Lindblad.

För jämförelsens skull: en datapaket med gps-koordinater motsvarar 6 bytes. Tekniken är alltså ideal för enkla, små meddelanden.

Allians inte konkurrens

Till Lindblads yrkesbakgrund räknas bland annat Ericsson och Elisa.

– Som en nätverksoperatör siktar vi på stora massor och datavolymer som kan hanteras på en gång. Vi kompletterar traditionella nätverksoperatörer, vi tävlar inte med dem.

I Estland där Connected Finland också verkar är Telia samarbetspartner: de paketerar ihop tjänster som GSM-abonnemang, bredbandslösningar samt automatiska vattenmätare åt kunderna.

– Vårt bolag tillverkar inte heller grunkorna, vårt jobb är att säkerställa att data flyter vidare till molnet. Det vore viktigt att få i gång ett ekosystem, att sätta fjong på finländska pryltillverkare. Det finns enorma exportmöjligheter.

Sigfox nätverksteknik existerar för närvarande i 32 länder, Finland var nummer 19 i ordningen.

– Prylarnas internet är redan här. Vi ser företag som vill köpa 200 000 prylar för en viss tillämpning. Förväntningar på marknaden är stora och utvecklingen sker väldigt fort, vi talar om enstaka år innan prylarnas internet blir vardag, avslutar Lindblad.

Connected Finland

• Datanätverksoperatör för sakernas internet. LPWA-tekniken (Low Power Wide Area) kan användas vid datainsamling från sensorer som mäter bland annat temperatur, fuktighet eller rörelse.

• Primära kunder är fastighetsbolag, handel, logistik.

• Samarbetar med SRV samt Kesko.

• Till huvudfinansiärerna hör Fennia och Lokaltapiola.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03