De rikaste vräker sig i lyx medan de fattigaste klär sig i trasor och sover under en bro

"Ett liv räcker inte till för att lära känna Indien."

"Man gråter när man kommer hit och man gråter när det är dags att resa bort". Det här är bara ett av flera uttryck som används om Indien. Många nyanlända förfasar sig över smutsen, fattigdomen,...